Schillerweijde Tandheelkunde

Belangrijke informatie in verband met het coronavirus

22 april 2020

Zo als u allen weet hebben we wereldwijd een pandemie van het corona virus COVID-19. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

De Nederlandse tandartsen zullen weer beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Dit betekent echter niet dat wij gelijk weer kunnen starten met een bezetting zoals vóór deze crisis.

Er zijn duidelijke richtlijnen en protocollen opgesteld waar wij ons gaan houden.

Een van de consequenties is dat wij niet met volledige bezetting kunnen werken, het aantal gebruikte behandelkamers zal gehalveerd worden om er voor te zorgen dat er zich niet te veel mensen ter gelijker tijd in de praktijk bevinden en om ervoor te zorgen dat we genoeg beschermingsmiddelen blijven houden. Dit betekent dus dat niet alle geplande afspraken doorgang kunnen hebben, er zal gekeken worden welke afspraken het eerste behandeling vereisen, andere afspraken zullen verzet moeten worden. Wij nemen hierover contact met u op.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 380C)?

Dit geldt ook als u verkouden bent door hooikoorts!!

 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol die in de hal hangt. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Het toilet is niet te gebruiken.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk maximaal 1 ouder of begeleider
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.